Condicions d’ús

És requisit necessari per a l’ús del servei Snowfy, que llegiu i accepteu els següents Termes i Condicions que a continuació es redacten. L’ús dels nostres serveis implicarà que vostè ha llegit i acceptat els Termes i Condicions d’Ús al present document.

Kaps Management Group S.L. (“Kaps”) es reserva el dret d’efectuar les modificacions, supressions o ampliacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessàries, i l’usuari ha d’assegurar-se d’utilitzar en cada moment l’última versió de l’app.

Kaps garanteix que la informació personal requerida per l’app compta amb la seguretat necessària. Les dades ingressades per usuari no seran lliurades a tercers, llevat que hagin de ser revelades en compliment a una ordre judicial o requeriments legals.

Kaps no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del servei, ni dels danys o perjudicis que es derivin de l’accés o ús indegut de la informació del servei esmentat. Així mateix, s’exonera a Kaps de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir el client com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Kaps, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

Kaps, declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través del servei Snowfy.

Aquesta és una eina dajuda, i no és en cap cas un substitut dels serveis demergència existent a cada regió.

Kaps ofereix dins l’aplicació la subscripció autorenovable Premium GOLD, que inclou tota la funcionalitat de la manera gratuïta, però augmenta la quantitat de protectors personals d’1 a 5.

La nostra subscripció autorenovable Premium GOLD es paga en quotes mensuals. Per cada mes que la vostra subscripció mensual estigui activa, vostè reconeix i accepta que Kaps està autoritzat a cobrar amb el mateix mètode que es va utilitzar per al pagament de la tarifa de subscripció inicial per la suma de la tarifa de subscripció mensual acceptada al moment de la Formalització del contracte de subscripció de paga. Les tarifes de subscripció mensual per renovació es continuaran facturant amb el mètode de pagament que va utilitzar automàticament fins a la seva cancel·lació. Heu de cancel·lar la vostra subscripció abans que es renovi cada mes per evitar que es facturi la tarifa de subscripció del següent mes a través del Mètode de pagament que va utilitzar. No es poden reclamar reemborsaments per cap període parcial de subscripció mensual.

Kaps mantindrà actualitzada l’aplicació davant de noves versions de sistema operatiu, però no es responsabilitzarà de l’impacte que poguessin tenir aquestes noves versions a l’app, ni de les limitacions, les restriccions i l’estat de la xarxa que afectin el funcionament correcte de l’app.

El contingut i l’estructura d’aquesta app, així com els algoritmes, el dispositiu Helpy, les marques, logotips i dissenys que en formen part estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització expressa de Kaps, la reproducció, distribució, transformació o manipulació dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquesta app.

La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat dels codis font, dels algorismes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin a Dret.

Ús de la vostra ubicació

Snowfy necessita accedir a la vostra ubicació en aquestes situacions, fins i tot quan l’app està tancada o no està en ús:

– Quan tinguis un accident o necessitis ajuda. Permet a Snowfy saber on ets per notificar-ho als teus Protectors.

– Quan activis la protecció per Intel·ligència Artificial. Permet a Snowfy analitzar amb exactitud si hi ha hagut un accident i necessites ajuda.

snowfy

Avenida de Manoteras 30. B302

28050 – Madrid

support@snowfy.es

Snowfy és una nova manera d’entendre la seguretat i l’ajuda a la neu.